1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÜSTÎ
Şahıs AdıEbü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Ca'fer el-Büsti [470 h./1077'den sonra m.]
Tanıtım CümlesiHorasanlı mutasavvıf.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: