1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCÂBİR b. ZEYD
Şahıs AdıEbü'ş-Şa'sa Cabir b. Zeyd el-Ezdi el-Basri el-Umani el-Cevfi (el-Havfi) [93 h./711- 712 m.]
Tanıtım Cümlesiİbâzıyye'den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
KaynaklarTEZKİRE.I.72; EI.II.359; Kam.İsl.1.548; İBN SA'D.VII.179-182; ATAR. 121; ZİRİKLİ.II.91; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: