1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLÂMEKÂNÎ HÜSEYİN EFENDİ
Şahıs AdıLamekani Hüseyin Efendi [1035 21 R.evvel h./1625 21 Aralık m.]
Tanıtım CümlesiBayramiyye - Melâmiyye tarikatına mensup sûfî, şair.
KaynaklarOM.I.191; HADAİK.760; SEFİNE.II.294-95; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: