1 : 1 - 1 

:
Madde AdıNÂBİTE
Tanıtım CümlesiMu‘tezile kelâmcılarının, inanç konularında aklî istidlâle başvurmadıkları gerekçesiyle bazı âlimler için kullandıkları küçültücü isim.
KaynaklarİNTİSAR.22.28.55.68.102.105.112; T. MU'TEZİLE.82; ML.IX.306; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: