İsam KodD00873
Dergi KünyesiAnadolu Mecmuası.-- İstanbul : Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi, 1340-1341.
Taranan Sayılar(1340) [1] {1-8}; (1341) [1] {9 -12}
İsam KodD02298
Dergi KünyesiArkadaş.--İstanbul: Mehmet Faik, 1325-1326.
Taranan Sayılar(1325) {1-4}; (1326) {5-14}
İsam KodD03175
Dergi KünyesiAsri Müslümanlık
Derginin 143 tarihli 2. sayısı ve 1344 tarihli 7. sayısı eksiktir.
Taranan Sayılar(1343) {1,3-5}; (1344) {6,8-11}; (1345) {12-15}; (1346) {16}
İsam KodD00559
Dergi KünyesiAşiyan.-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1324.
Taranan Sayılar(1324) [1] {1-13}; (1324) [2] {13-26}
İsam KodD00864
Dergi KünyesiAyın Tarihi.--Ankara: Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi, 1339-1926.
Taranan Sayılar(1339) [I] {1-3}; (1339) [II] {4}; (1340) [II] {5-6}; (1340) [III] {7-10}; (1340) [IV] {11-13}; (1341) (V) {14-17}; (1341) [VI] {18-19}; (1341) [VII] {20}; (1926) [VII] {22}; (1926) [VII] {23-27}; (1926) [IX] {28}; (1926) [X] {29-31}; (1926) [XI] {32-33};(1927) [XII] {34-35}; (1927) [XII] {36-39}; (1927) [XIV] {40-43}; (1927) [XV] {44-45}; (1928) [XV] {46-47}; (1928) [XVI] {48-51}; (1928) [XVII] {52-55}; (1928) [XVIII] {56}
İsam KodD00524
Dergi KünyesiBeyanülhak.--İstanbul : Cem‘iyet-i İlmiye-i İslamiye, 1324-1328.
Taranan Sayılar(1324) [1] {1-24}; (1325) [1] {25-26}; (1325) [2] {27-50}; (1326) [2] {51-52}; (1326) [3] {53-78}; (1326) [4] {79-96}; (1327) [4] {97-104}; (1327) [5] {105-130}; (1327) [6] {131-149}; (1328) [6] {150-156}; (1328) [7] {157-182}
İsam KodD00872
Dergi KünyesiBilgi Mecmuası.-- İstanbul : Türk Bilgi Derneği, 1329-1330.
Taranan Sayılar(1329) [1] {1-5}; (1330) [1] {6 -7}
İsam KodD03073
Dergi KünyesiBüyük Mecmua.--İstanbul : Sabiha Zekeriya [Sertel], 1335.
Taranan Sayılar(1335) {1-17}
İsam KodD00168
Dergi KünyesiCeride-i İlmiyye.-- İstanbul : Meşihat-ı Celile-i İslamiyye, 1332-1341.
Taranan Sayılar(1332) [1] {1-6}; (1333) [1] {7-9}; (1333) [2] {10-18}; (1334) [2] {19-21}; (1334) [3] {22-27}; (1335) [3] {28-33}; (1336) [4] {34-38}; (1337) [4] {39-46}; (1337) [5] {47-48}; (1338) [5] {49-62}; (1339) [6] {63-68}; (1340) [7] {69-77}; (1341) [7] {78-79}
İsam KodD03195
Dergi KünyesiCeride-i Sufiyye.--İstanbul : Hasan Kazım, 1325-1335.
Derginin 103. sayısı eksik.
Taranan Sayılar(1325) [1] {1-6}; (1327) [1] {6-1 - 6-12}; (1328) [1] {6-13 - 6-18}; (1328) [2] {24-1 - 24-18}; (1329) [2] {24-19 - 24-24}; (1329) [3] {49-87}; (1330) [3] {88-102}; (1330) [4] {104-109}; (1331) [4] {110-118}; (1333) [5] {127-132}; (1334) [5] {133-157}; (1335) [5] {158-161}
İsam KodD01340
Dergi KünyesiÇağlayan.--Balıkesir : Orhan Şaik Gökyay, 1341-1342 /1926.
Taranan Sayılar(1341) [1] {1-5}; (1342) [1] {6}; (1926) [1] {7-15}
İsam KodD01010
Dergi KünyesiDağarcık [Cüzdan]. --İstanbul: Ahmed Midhat, 1288-1289
Taranan Sayılar(1288) {1-8}; (1289) {9-10}.
İsam KodD04276
Dergi KünyesiDarülelhan Mecmuası.--İstanbul: Darülelhan Heyet-i Tedrisiyesi, 1340-1341.
Taranan Sayılar(1340) [I] {1-25}; (1341) [I] {6}; (1926) [II] {7}
İsam KodD00028
Dergi KünyesiDârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası.-- İstanbul : Dârülfünun Edebiyat Fakültesi, 1332-1933. Derginin 2,3,8.ciltleri 7 sayı ; 1,4,5,7.ciltleri 6 sayı 6.cilt 4 sayı çıkmıştır.
Taranan Sayılar(1332) [1] {1-6}, (1338-1339) [2] {1-7}, (1339-1340) [3] {1-7}, (1925-1926) [4] {1-6}, (1926-1927) [5] {1-6}, (1928) [6] {1-4}, (1929-1931) [7] {1-6}, (1932-1933) [8] {1-7}
İsam KodD02328
Dergi KünyesiDârülfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası.--İstanbul : Dârülfünun Hukuk Fakültesi, 1332-1928.
Taranan Sayılar(1332) [1] {1-6}; (1333) [2] {7-10}; (1338) [2] {11-12}; (1340) [2] {13-16}; (1341) [3] {17-21}; (1926) [3] {22}; (1926) [4] {23-27}; (1927) [4] {28}; (1927) [5] {29-33}; (1928) [6] {34-38}
İsam KodD00029
Dergi KünyesiDârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası [DİFM].--İstanbul : Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi, 1925-1933.
Taranan Sayılar(1925) [1] {1}; (1926) [1] {2-4}; (1927) [2] {5-6}; (1928) [2] {7-9}; (1928) [3] {10}; (1929) [3] {11-13}; (1930) [4] {14-17}; (1931) [5] {18-21}; (1932} [5] {22-24}; (1933) [6] {25}
İsam KodD02111
Dergi KünyesiDarüşşafaka.--Kostantiniye: Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti, 1325-1326.
Taranan Sayılar(1325) {1-9}; (1326) {10-12}
İsam KodD01054
Dergi KünyesiDergah.--İstanbul : Mustafa Nihad [Özön], 1337-1339.
Taranan Sayılar(1337) [1] {1-12}; (1337) [2] {13-17}; (1338) [2] {18-24}; (1338) [3] {25-37}; (1338) [4] {38-41}; (1339) [4] {42}
İsam KodD00852
Dergi KünyesiEdebiyat-ı Umumiye Mecmuası.-- İstanbul : Celâl Nuri [İleri], Mehmed Celâleddin , 1335-1337.
Taranan Sayılar(1335/1916-1917) [1] {1-25}; (1335-1336/1917) [2] {26-48}; (1336/1918) [2] {49}; (1336/1918) [3] {51-75}; (1336/1918) [4] {76-88}; (1337/1918-1919) [5] {89-110}
İsam KodD00596
Dergi Künyesiel-Mirsâd
Taranan Sayılar(1329) [I] {1}; (1329-1332) [I] {2}; (1329) [I] {3}; (1332) [I] {4}; (1330) [I] {5}; (1330) [I] {6}; (1330) [I] {7}; (1330) [I] {8}; (1330) [I] {9}; (1330) [I] {10}; (1330) [I] {11}; (1330) [I] {12}; (1330) [I] {13}; (1330) [I] {14}; (1330) [I] {15}; (1330) [I] {16}; (1330) [I] {17}; (1331) [I] {18}; (1331) [I] {19}; (1331) [I] {20}; (1331) [I] {21}; (1331) [I] {22}
İsam KodD02324
Dergi KünyesiFelsefe Mecmuası.--İstanbul : Baha Tevfik, 1316.
Taranan Sayılar(1316) [1] {1-10}; {EK1-EK8}
İsam KodD00563
Dergi KünyesiFelsefe ve İçtimaiyat.-- İstanbul : Agâh Sırrı [Levend], 1927- ?.
Taranan Sayılar(1927) [1] {1-6}; (1928) [1] {7}; (1929-1930) [2] {1-2}
İsam KodD03708
Dergi KünyesiGülzâr.--İstanbul: Mahmud Nedim, 1325.
Taranan Sayılar(1325) [I] {1-4}
İsam KodD01829
Dergi KünyesiHabl-i Metin.--İstanbul: İbn Himmet Mehmed Nurullah, 1335.
Taranan Sayılar(1335) {1-6}
İsam KodD01585
Dergi KünyesiHakâyık-ı Tarihiyye ve Siyasiyye.--İstanbul: Ahmed Saib, 1327.
Taranan Sayılar(1327) {1-2}
İsam KodD00850
Dergi KünyesiHalk Bilgisi Mecmuası.-- Ankara : Halk Bilgisi Derneği Umumi Merkezi (Ziyaeddin Fahri), 1928.
Taranan Sayılar(1928) [1]
İsam KodD02446
Dergi KünyesiHalka Doğru.--İstanbul: Türk Yurdu, 1330.
Taranan Sayılar(1329) [I] {1-48}; (1330) [I] {49-50}
İsam KodD00578
Dergi KünyesiHayat Mecmuası. --Ankara : Mehmed Emin (Erişirgil), 1926-1930
Taranan Sayılar(1926) [1] {1-6}; (1927) [1] {7-26}; (1927) [2] {27-52}; (1927) [3] {53-58}; (1928) [3] {59-78}; (1928) [4] {79-98}; (1928) [5] {99-116}; (1929) [5] {117-130}; (1929) [6] {131-146}
İsam KodD01257
Dergi KünyesiHayrü’l-Kelam.--İstanbul : Hüseyin Şemi, 1329-1330.
Taranan Sayılar(1329) [1] {1-17}; (1330) [1] {18-25}; (1330) [2] {26-30}
İsam KodD01050
Dergi KünyesiHazine-i Evrak
Taranan Sayılar(1297) [1] {1-48}; (1298) [2] {1-15}; (1303) [2] {16-20}
İsam KodD00651
Dergi KünyesiHikmet [Kanat, Kalender, Millet ile Musahabe, Münakaşa ve Nimet].--İstanbul : Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1326/1910-?.
Taranan Sayılar(1326) [I] {1, 5-9}; (1327) [II] {53-75}; (1328) [I] {70-78, 80, 83-84}; (1328) [II] {76-77}; (1910) [I] {2-4, 10-41}; (1911) [I] {1-14, 42-52}; (1912) [I] {14-70}
İsam KodD03612
Dergi KünyesiHukuki Bilgiler Mecmuası
Taranan Sayılar(1926) [1] {1-5}; (1927) [1] {6-12}; (1927) [2] {13-16}; (1928) [2] {17-24}; (1928) [3] {25-28}; (1929) [3] {29-34, 36}; (1929) [4] {37, 39-40, 46}; (1930) [4] {40, 46}; (1930) [5] {52}; (1931) [5] {53, 59, 62}; (1931) [6] {63-64}; (1932) [6] {65-72}; (1932) [7] {73, 75-76}; (1933) [7] {77-78}; (1936) [7] {79-80, 82-84}; (1937) [8] {87}; (1938) [10] {110}; (1939) [10] {111-116, 118-120}; (1939) [11] {121-123}; (1940) [12] {133}.
İsam KodD01262
Dergi KünyesiHürriyet-i Fikriyye [Serbest Fikir, Uhuvvet-i Fikriyye].--İstanbul : İsmail Haydar Kemal, 1329-1330.
Mecmua 1-12. sayıları Hürriyet-i Fikriyye, 13 -16. sayıları Serbest Fikir, 17-21. sayıları ise Uhuvvet-i Fikriyye adı ile yayınlanmıştır. Mecmua her isim değiştirişinde yeniden sayı numarası almakla birlikte, eski sayılar da teselsül etmiştir.
Taranan Sayılar(1329) {1-4}; (1330) {5-21}
İsam KodD00513
Dergi KünyesiHürriyet.--Londra : Yeni Osmanlılar Cemiyeti - Arif, 1285-1287/1868-1870.
Taranan Sayılar(1868) {1-30}; (1869) {31-79}; (1870) {80-100}
İsam KodD00882
Dergi Künyesiİctihad.--İstanbul : Abdullah Cevdet, 1904-1928.
Taranan Sayılar(1904) [1] {1}; (1905) [1] {2-9}; (1906) [1] {10-12}; (1906) [2] {1-3}; (1907) [2] {4}; (1908) [2] {5-8}; (1909) [2] {9-10}; (1327) [2] {24}; (1327) [3] {25-41}; (1328) [3] {42-49}; (1328) [4] {56}; (1329) [4] {57-95}; (1330) [4] {96-100}; (1330) [5] {101-127}; (1918) [15] {128-136}; (1919) [15] {137-138}; (1921) [17] {139-140}; (1922) [17] {141-148}; (1922) [18] {149-150}; (1923) [18] {151-156}; (1923) [19] {157-160}; (1924) [19] {161-168}; (1924) [20] {169-172}; (1925) [20] {173-186}; (1925) [21] {187-194}; (1926) [21] {195-210}; (1926) [22] {211-218}; (1927) [22] {219-234}; (1927) [23] {235-242}; (1928) [23] {243-258}; (1928) [24] {259-265}; (1929) [24] {266-280}; (1929) [25] {281-287}; (1930) [25] {288-303}; (1930) [26] {304-311}; (1931) [26] {312-320}; (1931) [26] {321-327}; (1931) [27] {328-335}; (1932) [27] {336-351}; (1932) [28] {352-358}
İsam KodD00860
Dergi Künyesiİctimaiyat Mecmuası
Taranan Sayılar(1917) [1] {1-6}
İsam KodD01909
Dergi Künyesiİktisadiyat.--İstanbul: Celal Sahir [Erozan], 1331 - 1333.
Derginin 5., 8., 18. ve 19. sayıları eksiktir.
Taranan Sayılar(1331) [I] {1-3}; (1332) [I] {4, 6-7, 9-17, 21-42}; (1333) [I] {43-69}
İsam KodD04105
Dergi Künyesiİlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası.--İstanbul : Mehmed Arif, 1325-1327.
Taranan Sayılar(1325) [1] {1-6}; (1325) [2] {7-12}; (1326) {13-19}; (1327) {20-24}
İsam KodD01903
Dergi Künyesiİmdadü'l-Midad
Taranan Sayılar(1303) [I]
İsam KodD02970
Dergi Künyesiİrşad el-Müslimin.--İstanbul: Bandırmalı Ahmed Hilmi, 1334-1335.
Taranan Sayılar(1334) {1-11}; (1335) {12-14}
İsam KodD00990
Dergi Künyesiİrtika.--İstanbul : Mehmed Tahir, 1315-1319.
Taranan Sayılar(1315) [1] {1-48}; (1315) [2] {49-51}; (1316) [2] {52-100}; (1316) [3] {101-102}; (1317) [3] {103-152}; (1317) [4] {153-154} ; (1318) [4] {155-204} ; (1319) [4] {205-226} ; (1319) [5] {227-251}
İsam KodD01143
Dergi Künyesiİslam Dünyası.-- İstanbul : Osman Cudi, 1329-1331.
Taranan Sayılar(1329-1331/1911-1913) [1] {1-24}; (1331) [2] {1-3}
İsam KodD00522
Dergi Künyesiİslam Mecmuası.-- İstanbul : Halim Sabit, 1330-1334.
Taranan Sayılar(1329) [1] {1-4}; (1330) [1-2] {1-25}; (1331-1334) [3-5] {26-63}
İsam KodD00135
Dergi Künyesiİstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası [TM]
Taranan Sayılar(1925) [1]; (1926) [2]
İsam KodD03352
Dergi Künyesiİstikbal
Taranan Sayılar(1879) {1-6}; (1880) {7-22}; (1881) {23-26}; (1895) {27-30}
İsam KodD00865
Dergi Künyesiİstişare
Taranan Sayılar(1324) {1-27}
İsam KodD00879
Dergi Künyesiİştirak. --İstanbul: Osmanlı Sosyalist Partisi (Hüseyin Hilmi), 1325-1326, 1328.
Derginin/ Gazetenin 1328 yılı 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13-19, 21, 22. sayıları eksiktir.
Taranan Sayılar(1325) [I] {1-3}; (1326) [I] {4-20}; (1328) [I] {2, 4, 7, 8, 12, 20, 23}; (1328) [II] {1-3}.
İsam KodD00849
Dergi Künyesiİtisam.--İstanbul : Ahmed Şirani, 1334-1336.
Taranan Sayılar(1334) [1] {1-6}; (1335) [1] {7-49}; (1335) [2] {50-57}; (1336) [2] {58-73}
İsam KodD01075
Dergi KünyesiKanun-i Esasi.--Kahire : İttihad ve Terakki Cemiyeti, 1896-1899.
Taranan Sayılar(1896) [1] {1-2}; (1897) [1] {3-23}; (1897) [2] {1}; (1313) [2] {2-8}; (1314) [2] {9-33}; (1315) [2] {34-40}
İsam KodD02734
Dergi KünyesiKelime-i Tayyibe.--İstanbul : Ebü'l-ula Zeyne’l-Abidin, 1328-1329.
Taranan Sayılar(1328) [1] {1-11}; (1329) [1] {12}
İsam KodD03040
Dergi KünyesiKüçük Mecmua.--Diyarbakır : Ziya Gökalp, 1338-1339.
Taranan Sayılar(1338) [1] {1-29}; (1339) [1] {30-33}
İsam KodD01888
Dergi KünyesiMa’lumat.--İstanbul : Artin Asaduryan, Mehmed Fuadı, 1310-1311.
Taranan Sayılar(1310) [1] {1-47}; (1311) [1] {48}
İsam KodD01808
Dergi KünyesiMaarif.--İstanbul : Ahmed Nâci, 1307-1312.
(09 Teşrinisani 1311’de VII. cilt tamamlanmış, 30 Teşrinisani 1311’de ikinci olarak V. cilt farklı bir formatta çıkarılmıştır. Bu cilt ilk V. ciltten içerik olarak farklııdır)
Taranan Sayılar(1269) [1] {1-4}; (1270) [1] {5-26}; (1307) [2] {27-32}; (1308) [2] {33-52}; (1308) [3] {53-78}; (1308) [4] {79-88}; (1309) [4] {89-104}; (1309) [5] {105-130}; (1309) [6] {131-135}; (1310) [6] {136-156}; (1310) [7] {157-172}; (1311) [7] {173-204}; (1311) [5] {1-14}; (1312) [5] {15-35}
İsam KodD00597
Dergi KünyesiMahfil.-- İstanbul : Tahirülmevlevi, 1338-1344.
Taranan Sayılar(1338) [1] {1-2}; (1339) [1] {3-14}; (1340) [1]; {15-16}; (1340) [2] {17-24}; (1340) [3]; (1340) [3] {25-26}; (1341) [3] {27-36}; (1341) [4] {37-38}; (1342) [4] {39-49}; (1343) [5] {50-60}; (1343) [6] {61-62}; (1344) [6] {63-68}
İsam KodD03008
Dergi KünyesiMarifet : Türkçe ve Fransızca olarak haftada bir defa neşr olunur fenni ve edebi risaledir
Taranan Sayılar(1314) [1] {1-6}
İsam KodD00580
Dergi KünyesiMecmua-i Ebüzziya.--Kostantiniye : Ebüzziya Tevfik,1297-1330.
Taranan Sayılar(1297) [1] {1-7}; (1298) [1] {8-12}; (1298) [2] {13-20}; (1299) (2) {21-24}; (1300) [3] {25-36}; (1302) [4] {37-48}; (1303) [5] {49-50}; (1303) [5] {51-53}; (1313) [6] {54-56}; (1314) [6] {57-59}; (1314) [7] {60}; (1315) [7] {61-71}; (1315) [8] {72-76}; (1316) [8] {77-83}; (1317) [9] {84-93}; (1329) [10] {94-105}; (1329) [11] {106-116}; (1329) [12] {117-126}; (1330) [12] {127-128}; (1330) [13] {129-140}; (1330) [14] {141-152}; (1330) [15] {153-159}
İsam KodD00548
Dergi KünyesiMecmua-i Edebiyye.--İstanbul : Mehmed Ekrem, 1315-1318.
Taranan Sayılar(1315) [1] {1-38}; (1316) [1] {39-52}; (1316) [2] {53-56}; (1316) [1] {1-19}; (1317) [1] {20-52}; (1317) [2] {53-71}; (1318) [2] {72-85}
İsam KodD00822
Dergi KünyesiMecmua-i Fünun.--İstanbul : Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, 1279-1284, 1300.
Mecmuanın 2,6 ve 35-47 sayılarının iç kapaklarına ulaşılamadı. Bu sayıların künye bilgileri periyodik verilmiştir.
Taranan Sayılar(1279) [1] {1-12}; (1280) [2] {13-24}; (1281) [3] {25-33}; (1283) [4] {34-43); (1284) [5] {44-47}; (1300) [1] {1}
İsam KodD01043
Dergi KünyesiMecmua-i Kemal: Üç Ayda Bir Neşrolunur Risale-i Semahedir.
Taranan Sayılar(1901) [I] {1}
İsam KodD00956
Dergi KünyesiMecmua-i Lisan
Taranan Sayılar(1314) {1-19}; (1315) {20-45}; (1316) {46-47}
İsam KodD00421
Dergi KünyesiMecmua-i Muallim.--İstanbul : Muallim Naci, 1303-1304.
Taranan Sayılar(1303) [İ] {1-23}; (1304) [İ] {24-53}; (1404) [II] {53-58}
İsam KodD00823
Dergi KünyesiMecmua-i Ulûm.-- İstanbul : Cem‘iyet-i İlmiye-i Osmaniye, 1296-1297.
Taranan Sayılar(1296/1878) [1] {1-2}; (1297/1879) [1] {3-4}; (1297/1879) [2] {5-7}
İsam KodD01078
Dergi KünyesiMedrese İtikadları.--İstanbul : Ahmed Şirani, 1329.
Taranan Sayılar(1329) [1] {1-18}
İsam KodD00851
Dergi KünyesiMeslek-i İctimai
Taranan Sayılar(1335) [1] {1-6}
İsam KodD01014
Dergi KünyesiMeşveret.--Paris : Ahmed Rıza, 1313-1315.
Taranan Sayılar(1313) [1] {1-16}; (1314) [1] {17-23}; (1315) [2] {24-26}; (1315) [2] {27-30}
İsam KodD00574
Dergi KünyesiMihrab.-- İstanbul : Agâh Mazlum, 1339-1341.
Taranan Sayılar(1339/1920-21) [1] {1-3}; (1340/1922) [1] {4-24}; (1341/1922-1923) [2] {25-28}
İsam KodD01899
Dergi KünyesiMillet
Taranan Sayılar(1908) [I] {1-72}.
İsam KodD01050
Dergi KünyesiMilli Mecmua
Taranan Sayılar(1339) [1] {1-5}; (1340) [1] {6-24}; (1340) [2] {25-28}; (1341) [2] {29-48}; (1925) [3] {49-52}; (1926) [3] {53-72}; (1926) [4] {73-77}; (1927) [4] {78-96}; (1927) [5] {97-100}; (1928) [5] {101-114}; (1929) [6] {115}; (1929) [7] {116-117}; (1930) [7] {118}; (1930) [8] {119-130}; (1931) [8] {123-128}; (1931) [9] {129-131}; (1932) [9] {132-137}; (1953) [13] {156};
İsam KodD01859
Dergi KünyesiMilli Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası
Taranan Sayılar(1332) {1}; (1333) {2}; (1334) {3-5}; (1335) {6}
İsam KodD00654
Dergi KünyesiMilli Tetebbular Mecmuası [MTM].-- İstanbul : Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encümeni, 1913-1913.
Taranan Sayılar(1331/1913) [1] {1-3}; (1331/1913) [2] {4 -5}
İsam KodD01035
Dergi KünyesiMirat-ı Alem
Taranan Sayılar(1299) [I] {1-24}; (1300) [I] {1-12}; (1301) [II] {1-2}
İsam KodD03024
Dergi KünyesiMirsad.--İstanbul : Halil İbrahim, 1307.
Taranan Sayılar(1307) [I] {1-24}
İsam KodD00870
Dergi KünyesiMisbah.--İstanbul: Emin Vedat, 1326.
Taranan Sayılar(1326) [I] {1-8}
İsam KodD00088
Dergi KünyesiMuallim. Hüseyin Ragıp [Baydur] 1332-1334.

Derginin 21 ve 23. sayıları eksiktir.
Taranan Sayılar(1332) [I] {1-7}; (1333) [I] {8-12}; (1333) [II] {13-17};(1334) [II] {18-25}
İsam KodD01797
Dergi KünyesiMuallimler Birliği
Taranan Sayılar(1341) [I] {1-6}; (1926) [I] {7-12}; (1926) [Iı] {13-20}; (1927) [Iı] {21-22}
İsam KodD01039
Dergi KünyesiMuharrir: Edebiyat, sanayi', bedayi', teracim-i ahval, tarih, coğrafya, seyahat ve saireden bahseder, on iki nüshası bir senelik itibar olunur mecmuadır.--İstanbul: Ebüzziyâ Tevfik, 1293-1295.
Taranan Sayılar(1293) [I] {1-5}; (1294) [I] {6-7}; (11295) [I] {8}.
İsam KodD01076
Dergi KünyesiMuhibban.--İstanbul : Hacıbeyzade Ahmed Muhtar,1325-1335.
Derginin 1325 yılı 4. ve 5. sayısı eksik.
Taranan Sayılar(1325) [1] {1-3}; (1325) [1] {6}; (1326) [1] {7-12}; (1326) [2] {1-2}; (1327) [2] {3-8}; (1328) [2] {9}; (1334) [3] {1-3}; (1335) [3] {4-5}
İsam KodD01857
Dergi KünyesiMusavver Devr-i Cedid.--İstanbul: Mahmud Nedim(Ruşen Matbaası), 1325.
Taranan Sayılar(1325) [I] {1-10}.
İsam KodD01766
Dergi KünyesiMusavver Muhit
Taranan Sayılar(1324) [1] {1-18}; (1325) [1] {19-22}; (1325) [2] {23-39}
İsam KodD02300
Dergi KünyesiMülkiye.--İstanbul: Mekteb-i Mülkiye Mezunları İttihad ve Teâvün Cemiyeti, 1324-1326.
Taranan Sayılar(1324) {1}; (1325) {2-14}; (1326) {15-25}; (1327) {26-30}
İsam KodD03043
Dergi KünyesiMütalâa.--Selânik : Osman Tevfik, 1312-1314.
Mecmuanın 1314 yılı 30-31. sayıları eksik. 1313 yılı 38. sayı yerine 39. sayı çıkmıştır.
Taranan Sayılar(1312) [1] {1-35}; (1313) [1] {36-52}; (1313) [2] {53-82}; (1314) [2] {83-102}; (1314) [3] {11-29}
İsam KodD00874
Dergi KünyesiOrman Mekteb-i Âlisi Mecmuası
Taranan Sayılar(1333) {1-5}; (1334) {6-12}; (1341) {1-2}; (1926) {3}
İsam KodD00974
Dergi KünyesiResimli Gazete.--İstanbul: Kitabçı Karâbet, 1307-1315
Taranan Sayılar(1307) [I] {1-52}; (1308) [II] {53-102}; (1309) [II] {103-104}; (1309) [III] {105-155}; (1309) [IV] {156}; (1310) [IV] {157-209}; (1313) {25-31}; (1313) {53-65}; (1313) [II] {ö.s.}; (1314) {66-93}; (1315) [I] {14-18}.
İsam KodD00626
Dergi KünyesiResimli Kitab.--İstanbul: Ubeydullah Esad, 1324-1329.
Taranan Sayılar(1324) [I] {1-6}; (1325) [II] {7}; (1325) [II] {8-12}; (1325) [III] {13-16}; (1326) [III] {17-18}; (1326) [IV] {19-24}; (1326) [V] {25-27}; (1327) [V] {28-30]; (1327) [VI] {31-36}; (1327) [VII]{37}; (1328) [VII]{38-42}; (1328) [VIII] {43-47}; (1329) [VIII] {48}; (1329) [IX] {49-51}
İsam KodD03154
Dergi KünyesiSa'y ü Amel
Taranan Sayılar(1326) {1-6}; (1327) {7-8}.
İsam KodD00125
Dergi KünyesiSebilürreşad [Sırat-ı Müstakim] [SM] [SR]
Taranan Sayılar(1324) [1] {1-25}; (1324) [2] {26-29}; (1325) [2] {30-50}; (1325) [3] {51-77}; (1325) [4] {78-81}; (1326) [4] {82-100}; (1326) [5] {101}; (1326) [5] {101-130}; (1326) [6] {131-138}; (1327) [6] {139-156}; (1327) [7] {157-182}; (1327) [8] {183}; (1328) [8] {184-208}; (1328) [9] {209-234}; (1328) [10] {235}; (1329) [10] {236-260}; (1329) [11] {261-286}; (1329) [12] {287}; (1330) [12] {288-312}; (1330) [13] {313-330}; (1331) [13] {331-338}; (1331) [14] {339-352}; (1332) [14] {353-360}; (1334) [14] {361-364}; (1334) [15] {365-385}; (1335) [15] {386-390}; (1335) [16] {391-416}; (1335) [17] {417-426}; (1335) [17] {427-442}; (1335) [18] {443-452}; (1336) [18] {453-466}; (1337) [18] {467-468}; (1337) [19] {469-491}; (1338) [19] {492-494}; (1338) [20] {495-520}; (1338) [21] {521}; (1339) [21] {522-546}; (1339) [22] {547-572}; (1339) [23] {573-581}; (1340) [23] {582-598}; (1340) [24] {599-624}; (1340) [25] {625-632}; (1341) [25] {633-641}
İsam KodD00795
Dergi KünyesiTarih ve Edebiyat [Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası].-- İstanbul : Ali Emîrî Efendi, 1334-1338.
Taranan Sayılar(1334/1915) [1] {1-10}; (1335/1916) [1] {11-12}; (1335/1916) [2] {13-22}; (1336/1917) [2] {23-24}; (1336/1917) [3] {25-31}; (1338-1922) [1] {2}
İsam KodD02145
Dergi KünyesiTasavvuf.--İstanbul : Şeyh Saffet, 1327.
Taranan Sayılar(1327) [1] {1-35}
İsam KodD00553
Dergi KünyesiTearüf-i Müslimin.-- İstanbul : Ahmed Taceddin, Yakub Kemal, 1326.
Taranan Sayılar(1326) [1] {1-24}; (1326) [2] {25-32}
İsam KodD00539
Dergi KünyesiTedrisat Mecmuası [Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası]
Derginin 1332 tarihli 33. sayısı eksiktir.
Taranan Sayılar(1326) [I] {1-11}; (1327) [II] {12-18}; (1328) [III] {19-21}; (1329) [III] {21}; (1329) [IV] {22-23}; (1330) [IV] {24-27}; (1331) [V] {(28-1)-(32-6)}; (1332) [VI] {(34-3)-(36-4)}; (1333) [VII] {37-38}; (1333) [VIII] {39-41}; (1333) [IX] {42-43}; (1919) [X] {(44-1)-51}; (1920) [XI] {52-55}; (1920) [XII] {56-58}; (1921) [XII] {59-60}; (1337) [XII] {61-62}; (1341) [XIII] {63-68}; (1926) [XIV] {69};
İsam KodD00950
Dergi KünyesiTenkid.-- İstanbul : Bezmi Nusret, 1326-1326.
Taranan Sayılar(1326) {1 -6}
İsam KodD01830
Dergi KünyesiTetebbu'.--İstanbul: Halid Ziya Uşaklıgil, 1326.
Taranan Sayılar(1326) [I] {1-5}
İsam KodD00573
Dergi KünyesiTürk Bilik Revüsü = Revue de Turkologie.-- Alexandrie / Mısır : Rıza Nur, 1931-1938.
Taranan Sayılar(1931) [1] {1}; (1932) [1] {2}; (1933) [1] {3}; (1934) [1] {4}; (1935) [2] {1}; (1936) [2] {2}; (1937) [3] {1}; (1938) [3] {2}İsam KodD01034
Dergi KünyesiTürk Kadını
Taranan Sayılar(1334) [I] {1-15}; (1335) [I] {16-21}
İsam KodD02447
Dergi KünyesiTürk Sözü.--İstanbul: Türk Yurdu, 1330.
Taranan Sayılar(1330) [I] {1-16}
İsam KodD00150
Dergi KünyesiTürk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM] [Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM].-- İstanbul : Tarih-i Osmani Encümeni, 1326-1932.
78. sayıdan itibaren Türk Tarih Encümeni Mecmuası adını almış ve yeni adı için ayrıca sıra numarası verilmiştir. 97. sayıdan sonra latin harfleriyle yayınlandığı için yeni seriye ayrıca numara verilmiştir.
Taranan Sayılar(1326/1910) [1] {1-6}; (1327/1911) [2] {7-12}; (1328/1912) [3] {13-18}; (1329/1913) [4] {19-24}; (1330/1914) [5] {25-30}; (1331/1915) [6] {31-36}; (1332/1916) [7] {37-42}; (1333/1917) [8] {43-47}; (1334/1918) [8] {48}; (1335-37/1919-21) [8-11] {49-62}; (1336-39/1920-23) [11-13] {62-77}; (1340/1924) [14] {78-83}; (1341/1925) [15] {84-89}; (1926) [16] {90-95}; (1928) [17] {96}; (1929) [yeni seri] {97-99}; (1930) [yeni seri] {100}; (1931) [yeni seri] {101}
İsam KodD00562
Dergi KünyesiTürk Yurdu (1. Seri).--İstanbul : Türk Yurdu Cemiyeti, 1327-1334.
Taranan Sayılar(1327) [1] {1-8}; (1328) [1] {9-12}; (1328) [2] {13-24}; (1328) [3] {1-10}; (1329) [3] {11-12}; (1329) [4] {13-24}; (1329) [5] {1-12}; (1330) [6] {1-12}; (1330) [7] {13-18}; (1331) [8] {1-13}; (1331) [9] {14-26}; (1332) [10] {1-12}; (1332) [11] {13-24}; (1333) [12] {1-13}; (1333) [13] {1-9}; (1334) [14] {1-11}
İsam KodD00238
Dergi KünyesiTürk Yurdu (2-3. Seri).--Ankara : Türk Ocakları Merkez Heyeti, 1339-1341,1926-1928.
Taranan Sayılar(1339) {1-4}; (1340) [1] {1-3}; (1341) [1] {4-6}; (1341) [2] {7-12}; (1341) [3] {13}; (1925) [3] {14}; (1926) [3] {15-18}; (1926) [4] {19-24}; (1927) [5] {25-30}; (1927) [6] {31-33}; (1928) [1] {1-6}; (1928) [2] {7-11}
İsam KodD02310
Dergi KünyesiTürkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası
Taranan Sayılar(1340) [1] {1-5}; (1341) [1] {6-12}; (1341) [2] {13-15}; (1341) [2] {16}; (1926) [2] {17-25}; (1926) [3] {26-28}; (1927) [3] {29-36}; (1927) [4] {37-40}; (1928) [4] {41-49}; (1928) [5] {50-52}; (1929) [5] {53-64}; (1929) [6] {65}; (1930) [6] {66-72}.
İsam KodD01760
Dergi KünyesiUlum Gazetesi.-- Paris, Trouville / Fransa : Ali Suavi, 1286-1287.
Taranan Sayılar(1286) {1-15}; (1287) {16-25}; 1287 {1-8_ek}