1 : 1 - 1 

:
Madde AdıABBÂDÎLER
Tanıtım Cümlesiİşbîliye merkez olmak üzere Güneybatı Endülüs'te hüküm süren bir Arap hânedanı (1023-1091).
KaynaklarEI.I.5-7; İA.I.8-9; TA.I.16; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: