1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÂDÜSBÂNÎLER
Tanıtım CümlesiTaberistan'ın Rûyân, Rüstemdâr, Nur ve Kucur şehirlerinde 665-1598 yılları arasında hüküm süren mahallî bir hânedan.
KaynaklarEI.I.871-872.III.866-868; İA.III.446-447; BOSWORTH New 201-202; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: