1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBAHÂRİYYE
Tanıtım CümlesiTürk ve İran klasik şiirinde teşbîb kısmında bahar tasviri yapılan kasidelere verilen ad.
KaynaklarE.LUGATİ.25; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: