1 : 1 - 1 

:
Madde AdıCAHD
Tanıtım Cümlesiİtikadî hükümleri kısmen veya tamamen bile bile inkâr etmek anlamında kullanılan bir terim.
KaynaklarMU'CEM.164; ML.II.729; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: