1 : 1 - 1 

:
Madde AdıISLAHAT FERMANI
Tanıtım CümlesiTanzimat'ın ilânından sonraki uygulamalarla ilgili olarak özellikle gayri müslimlere yeni haklar tanıyan 1856 tarihli hatt-ı hümâyun.
KaynaklarPAKALIN.II.85-67; ML.VI.134-135; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: