1 : 1 - 1 

:
Madde AdıLEKĀNÎ, İbrâhim b. İbrâhim
Şahıs AdıEbu İshak (Ebü'l-İmdad) Burhaneddin İbrahim b. İbrahim b. Hasan el-Lekani el-Mısri el-Maliki [1041 h./1632 m.]
Tanıtım CümlesiCevheretü't-tevhîd adlı manzum akaid risâlesiyle tanınan Mâlikî âlimi.
KaynaklarMLF.I.2; F.FEHARİS.F.130; ZİRİKLİ (I) 28; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: