1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTÂCEDDİN b. ZEKERİYYÂ
Şahıs AdıTacüddin b. Zekeriyya b. Sultan el-Kureşi el-Abşemi el-Ümevi el-Osmani el-Hindi en-Nakşibendi [1050 18 C.evvel h./1640 5 Eylül m.]
Tanıtım CümlesiNakşibendiyye - Ahrâriyye tarikatının Tâciyye şubesinin kurucusu.
KaynaklarUİA.VI.18-21; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: