12 : 1 - 10 

:
[Mehmed Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet: Yeni Bir Yaklaşım, Ankara: Fecr Yayınları,1993. 335 sayfa] [İslam Düşüncesinde Sünnet: Eleştirel Bir Yaklaşım, Mehmed Hayri Kırbaşoğlu, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. baskı, 1996. 424 sayfa] [İslam Düşüncesinde Hadis Metodolijisi, Mehmed Hayri Kırbaşoğlu, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1999. 375 sayfa] [Alternatif Hadis Metodolojisi, Mehmed Hayri Kırbaşoğlu, Ankara: Kitâbiyât, 2002. 431 sayfa], tanıtan Murtaza Bedir, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 9, s. 111-128
Türkçe

In content  |   In this journal  |  In this issue    
  12 : 1 - 10  
:
<< Geri Dön