İSAM Kütüphanesinde Ara
Abdülfettah Ebû Gudde (1917-1997), vefeyât Ahmed Hamdi Yıldırım, İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 1, s. 199-202.
Türkçe
:
1)
2)
3)