İSAM Kütüphanesinde Ara
[Abdülhamit Birışık, Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân: Batı Etkisinde Hint Kur’ân Araştırmaları, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004, 223 sayfa], tanıtan Şahin Güven, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 13, s. 148-152
Türkçe
:
1)
2)
3)