İSAM Kütüphanesinde Ara
Acem Resmi: Acem Resminde Yabancı Sanat Bakıyyeleri, çeviren A. Hilmi Ömer [Budda], Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1931, cilt: V, sayı: 18, s. 16-67
Türkçe
:
1)
2)
3)