İSAM Kütüphanesinde Ara
[Adem Apak, Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasi Tarihindeki Etkileri, İstanbul: Düşünce Kitabevi Yayınları, 2004, 291 sayfa + Ekler], tanıtan Mahmut Kelpetin, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 12, s. 153-156
Türkçe
:
1)
2)
3)