İSAM Kütüphanesinde Ara
[Adil Şen, Osmanlıda dönüm noktası (III. Selim hayatı ve ıslahatları), Ankara: Fecr Yayınları, 2003, XX+410 sayfa], tanıtan Ahmet Cihan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 15, s. 187-189
Türkçe
:
1)
2)
3)