İSAM Kütüphanesinde Ara
[Adnan Aslan, Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar: Ateist Din Felsefesi Eleştirisi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2006, 144 sayfa.], tanıtan Rahim Acar, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17, s. 139-141
Türkçe
:
1)
2)
3)