İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[Gilles Kepel, Çev: Işık Ergüden, Allah'ın Batısında, Metis Yayınları, İstanbul 1995, 312 sayfa], tanıtan Ali Köse, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 268-273
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.