İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[Ali Akyıldız, Anka'nın Sonbaharı: Osmanlı'da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, 240 sayfa], tanıtan Seyfi Kenan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2005, sayı: 14, s. 151-156
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.