İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[Anlam ve Yorum: Dînî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması, Tahsin Görgün. İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2003, 184 sayfa], tanıtan Ömer Türker, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 9, s. 140-143
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.