İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, 332 sayfa], tanıtan Tahsin Özcan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 4, s. 296-298
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.