İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[A. Gülnihâl Küken, Doğu-Batı Feslefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 1996, X+281 sayfa], tanıtan: Aydın Topaloğlu, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17, s. 190-194
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.