İSAM Kütüphanesinde Ara


Theology Articles Database[Ali Ayten, Psikoloji ve din: psikologların din ve Tanrı görüşleri, İstanbul: İz yayıncılık, 2006, 151 sayfa], tanıtan Ali Kuşat, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 16 [İbn Haldun Özel Sayısı II], s. 274-277
Türkçe
Zotero Usage:
1) Install Zotero Connector.
2) Click on whichever Zotero icon is available in the browser.
3) Or click the link to save directly to your zotero.org account.