İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıKırış, Şemsettin
Sünnetin Teolojik Boyutu = Theological Dimension of the Sunnah, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Kastamonu University Journal of Faculty of Theology, 2018, cilt: II, sayı: 1, s. 43-63
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.