İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı[A. Gülnihâl Küken, Doğu-Batı Feslefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 1996, X+281 sayfa], tanıtan: Aydın Topaloğlu, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı: 17, s. 190-194
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.