İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı[Bilal Aybakan, Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ, İz Yayıncılık, İstanbul 2003, 183 sayfa], tanıtan: Emine Yazıcıoğlu, Usûl: İslam Araştırmaları, 2005, sayı: 3, s. 203-206
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.