İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı - Basit Arama
Madde Adı
Şahıs Adı
   Listele :
 
Dikkat! Arama işleminde izafet, i'rab, harf-i târif, atıf vb. işaretleri kullanmayınız.
Arama ipuçları için tıklayınız.
Fişlerinin üzerinde "Dokümanları Görmek İçin Tıklayınız (PDF)" ibaresi bulunmayan maddelerin doküman dosyalarının aktarılması henüz tamamlanmamıştır.


Maddeleri alfabetik sırayla görmek için harf seçiniz


Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Ansiklopedimizde yer alan 15.220 madde başının 14.210’u, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1321 maddenin 827’si ve muhtelif konularda oluşturulmuş 2.586 başlığın 2,086'sı ile toplam 18.274 doküman dosyasının 17.123'ündeki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.

Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Kaynak Tarama / Browsing Sources : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editor : Mustafa Birol ÜLKER
İnceleme ve Hazırlık / Exemination and Preparation : Cemal TOKSOY
Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager : Şefik Bilal ÇAVUŞOĞLU, Coşkun YILDIRIMTÜRK
Dijitale Aktaranlar / Scanned By : Nuri TAŞKIN, Bozkan BOZOĞLAN, Hasan Hüseyin BOZ, Mustafa GÜR, Ahmet Mülayim VAR, Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU
Dokümantasyon Hazırlık / Documantation Preparation : Kenan YILDIZ, Nuray GÜLER, Neslihan ARACI, Esra MUHACİR, Nuri TAŞKIN

Katkı ve önerilerileriniz için
kutuphane@isam.org.tr
isam@isam.org.tr