Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : ABBÂDÎ, Ebû Mansûr
Şahıs Adı : Ebu Mansur Kutbüddin Emir el-Vaiz Muzaffer b. Erdeşir b. Mansur el-Abbadi el-Mervezi [547 2 R.evvel h. 1152 7 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İranlı mutasavvıf, vâiz ve hatip.
Kaynaklar :İA.I.8; VEFEYAT.V.212;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama