Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : ABBÂDÎ, İbn Kāsım
Şahıs Adı : İbn Kasım Şihabüddin es-Sabbağ Ahmed b. Kasım el-Abbadi el-Mısri [994 h. 1586 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Daha çok Şâfiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.189 (198); MLF.II.48;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama