Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ABBAS
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Abbas b. Abdilmuttalib b. Haşim el-Kureşi el-Haşimi [32 h. 653 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in amcası. (sahâbî)
Kaynaklar :İA.I.12-3; İTKAN.IV.98; ÜSD.III.164; İSABE.II.271; İBN SA'D.IV.5; İBN HİŞAM.IV.42.87.304; KÖKSAL.I.28.VIII.202; ZİRİKLİ.IV.35; KARAMAN İct. 37;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama