Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ABBAS b. EBÜ’l-FÜTÛH
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Efdalüddin Rükneddin Abbas b. Yahya b. Temim es-Sanhaci [549 23 R.evvel h. 1154 7 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Fâtımî veziri.
Kaynaklar :EI.I.9; İA.I.13;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama