Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : ABBAS b. HÜSEYİN eş-ŞÎRÂZÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Fazl Abbas b. Hüseyin eş-Şirazi [362 h. 973 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Büveyhî veziri.
Kaynaklar :İA.I.14; EI.I.11; ZİRİKLİ.IV.32;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama