Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ABBAS er-RESÛLÎ
Şahıs Adı : Ebu İsmail el-Melikü'l-Efdal Dırgamüddin Abbas b. Ali b. Davud er-Resuli el-Gassani el-Yemani [778 Şaban sonu h. 1377 [11] Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Resûlîler Devleti emîri (1363-1377) ve Yemenli ilim adamı.
Kaynaklar :İA.IX.695; ZİRİKLİ.IV.36 (III) 262-263; MLF.V.61; SARTON.III.1637;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama