Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ABBAS b. MİRDÂS
Şahıs Adı : Ebü'l-Heysem Abbas b. Mirdas b. Ebi Amir es-Sülemi [? h. ? m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahâbî.
Kaynaklar :İA.I.15; EI.I.12; ÜSD.III.168-170; İBN HİŞAM.IV.69-70; ZİRİKLİ.IV.39; ZEYDAN.I.131;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama