Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BABA
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Bazı mutasavvıflara, tarikat şeyhleriyle halifelerine veya meczuplara verilen bir unvan.
Kaynaklar :TECRİD.II.474.V.160.VII.377.XII.120; ERE.VI.17-22; ALAİ.II.48; İA.II. 165; EI.I.838; UİA.III.798-799; TA.V.6; PAKALIN.I.136;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama