Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : BÂCÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Velid Süleyman b. Halef b. Sa'd el-Baci et-Tücibi el-Kurtubi ez-Zehebi [474 19 Receb h. 1081 23 Aralık m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüs Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis ve edip.
Kaynaklar :EI.I.864; UİA.III.860-862; TEZKİRE.III.1178-1183; DİBAC.120-122; ZİRİKLİ.III.186; MLF.IV.261; KARAMAN.TARİH.137;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama