Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : BÂCÛRÎ
Şahıs Adı : İbrahim b. Muhammed b. Ahmed el-Bacuri [1277 h. 1860 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ezher şeyhlerinden, Mısırlı fıkıh ve kelâm âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.66; MLF.I.84; EI.I.867; UİA.III.856;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama