Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : BAHÂRİSTÂN
Şahıs Adı : Ebü'l-Berekat Nureddin Molla Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed Cami Şirazi [898 h. 1492 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abdurrahman-ı Câmî'nin (ö. 898/1492) Farsça ahlâkî ve edebî eseri.
Kaynaklar :İA.II.222; EI.I.1161; Kam.İsl.I.378; TEİ.IV.515;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama