Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BAHÂEDDİN ZEKERİYYÂ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Ebü'l-Berekat Bahaeddin Bahaülhak Zekeriyya b. Vecihiddin b. Ali Kemaliddin es-Sühreverdi el-Mültani [661 veya 666 7 Safer h. 1262 [?] veya 1267 28 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Sühreverdiyye tarikatının Hindistan ve Pakistan'a yayılmasını sağlayan sûfî.
Kaynaklar :İA.II.224-225; EI.I.912; Kam.İsl.I.374;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama