Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : BÂ MAHREME
Şahıs Adı : Takıyyüddin Ba Mahreme Abdullah b. Ömer b. Abdillah el-Yemeni eş-Şeybani eş-Şafii [972 11 Receb h. 1565 12 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Yemenli fıkıh ve astronomi âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IV.249; Kam.İsl.I.264;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama