Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : BÜDDÜ’l-ÂRİF
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Kutbüddin İbn Seb'in Abdülhak b. İbrahim b. Muhammed el-Gafiki el-İşbili el-Mürsi er-Rakuti [669 h. 1270 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüslü filozof ve mutasavvıf İbn Seb‘în'in (ö. 669/1270) mantık, felsefe ve tasavvufa dair eseri.
Kaynaklar :İA.V.805-806; EI.III.922; SÜLEYMANİYE KTP. VEHBİ EF. nr. 883 (İfşaü'l- hikmeti'l-ilahiyye); M. ŞERAFEDDİN.SİCİLYA CEVAPLARI.İST.1934;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama