Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : BÜCEYRÎ
Şahıs Adı : Ebu Hafs İbn Büceyr Ömer b. Muhammed b. Büceyr el-Büceyri el-Hemedani es-Semerkandi [311 h. 923 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhaddis.
Kaynaklar :MLF.VII.307-308; GASA.I.275;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama