Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BÜSTÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Ca'fer el-Büsti [470 h. 1077'den sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Horasanlı mutasavvıf.
Kaynaklar :
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama