Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BÜNDÂR b. HÜSEYİN
Şahıs Adı : Ebü'l-Hüseyin Bündar b. Hüseyin b. Muhammed eş-Şirazi [353 h. 964 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İlk dönem sûfîlerinden.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVI.108; KEVAKİB.I.67; SÜBKİ.III.224; TEBYİN.179-180; SÜLEMİ.467-470; HİLYE.X.384; KUŞEYRİ.170; NEFEHAT.270; ŞA'RANİ.I.121;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama