Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : BÜNDÂRÎ
Şahıs Adı : Ebu İbrahim Kıvamüddin Feth b. Ali b. Muhammed el-Bündari el-İsfahani [643 7 R.evvel h. 1245 2 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Eyyûbîler devrinde yetişen meşhur edip ve tarihçi.
Kaynaklar :EI.I.1309; GAL.S.I.554; ZİRİKLİ.V.332; FARS ATABEGLERİ.XVIII;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama