Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : BÜREK es-SARÎMÎ
Şahıs Adı : Haccac b. Abdillah el-Bürek es-Sarimi el-Harici [40 17 Ramazan h. 661 24 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Muâviye b. Ebû Süfyân'a suikast girişiminde bulunan Hâricî.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.II.174-175; EI.S.157;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama