Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : BÜVEYTÎ
Şahıs Adı : Ebu Ya'kub Yusuf b. Yahya el-Büveyti el-Mısri [231 Receb h. 846 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İmam Şâfiî'nin önde gelen talebelerinden.
Kaynaklar :MCA.VIII.371.XVI.353; Kam.İsl.397-398; MUHADARA.I.135; KARAMAN.TARİH. 100;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama