Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : BÂDİSÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Abdülhak b. İsmail b. Ahmed el-Badisi el-Hazreci el-Gırnati [722 h. 1322'den sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Faslı mutasavvıf.
Kaynaklar :MLF.V.91; GAL.S.II.337;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama